POLITIKA KAKOVOSTI

V družbi DC Dominko center d.o.o. in Dominko d.o.o. razumemo politiko kakovosti predvsem kot prožen sistem vodenja in organiziranja, sistem spodbujanja nenehnih izboljšav, sistem merjenja zadovoljstva kupcev in uporabnikov storitev, sistem motiviranja vseh zaposlenih kot tudi sistem učinkovitega notranjega komuniciranja. To so naše usmeritve, ki jih moramo uresničevati vsi, na vsakem koraku in v vsakem trenutku.

Družba Dominko je vpeta med kupce, delavce, direktorja družbe in poslovne partnerje.

Vodstvo družbe je s svojim delovanjem zavezano k vodenju družbe, ki zagotavlja:

 • spoštovanje in zaščito interesov lastnikov ustanoviteljev družbe,
 • spoštovanje in zaščito interesov kupcev – strank,
 • spoštovanje pravic in zaščito interesov zaposlenih v družbi,
 • spoštovanje in zaščita zakonodaje,
 • spoštovanje in zaščito interesov poslovnih partnerjev,
 • delovanje družbe v skladu s poštenimi poslovnimi običaji,
 • delovanje družbe v skladu z zakonskimi predpisi in organizacijskimi, pravnimi ter statutarnimi predpisi družbe
 • druge zahteve

Vodstvo družbe zgoraj navedena osnovna izhodišča politike uresničuje z:

 • razvojem zaposlenih,
 • oblikovanjem korektnih odnosov do kupcev – strank,
 • delovanjem družbe v skladu s pravili,
 • oblikovanjem ustreznega partnerskega odnosa s poslovnimi partnerji ter oblikovanjem in usklajevanjem ciljev s cilji le-teh,
 • uskladitvijo zahtev in standardov delovanja družbe s pravili in standardi lastnika.

Helena Dominko